Art Psikoloji

Onyomani Nedir?

Onyomani Nedir? Alışveriş bağımlılığı olarak tanılanan onyomani alkol ve madde bağımlılığı gibi bir bağımlılık türüdür. Toplum sağlığı açısından oldukça önemli bir alarm veren bu durum, boşanmalara, maddi kayıplara ve...

Çocuk Odaklı Aile Terapisi

Çocuk Odaklı Aile Terapisi Belirli zamanlarda yaşam akışında zorluklar yaşayan aileler için çocuk odaklı aile terapisi uygulamalarıyla daha kolay iletişim kurabilmektedir. Çocuklarda ortaya çıkan bazı sorunların giderilmesi ve aile...

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi Çocukların bilişsel ve sosyal yönlerini geliştirmek ve problemlerini daha iyi ifade edebilmek için oyun terapisi özel bir terapi türü olarak kullanılır.  Çocuğun kendini en iyi oynayarak ifade...

Bağımlı Birey Nedir

Bağımlı Birey Nedir? Dünyanın bu en derin sorunlarından birine yaklaşırken, bağımlı birey olarak hayatına devam eden ve bunun farkında olmayan insanların yaşadıkları bağımlılığın ne olduğunu irdelemek doğru olacaktır. Genel...

Çevrimiçi Terapi Nedir?

Çevrimiçi Terapi Nedir? Profesyonel ruh sağlığı hizmetinin internet üzerinden verilmesi çevrimiçi terapi olarak adlandırılır. Online olarak verilen terapi, yüz yüze terapiye erişilemeyen durumlarda tercih edilir. E-terapi ve E-danışmanlık şeklinde...

Psikodinamik Yaklaşım Nedir?

Psikodinamik Yaklaşım Nedir? Çocuk gelişiminde hala popüler olan bir yaklaşım olan psikodinamik yaklaşım Sigmund Freud tarafından oluşturulan bir kuramdır. Bireyin bilinçaltındaki dürtü ve anılarının farkına varması sağlanarak terapi uygulanmasıdır....

Sanat Psikoterapisi Nedir?

Sanat Psikoterapisi Nedir? Sanat psikoterapisi mindfulness olarak adlandırılan zamanın farkındalığı anlamına gelir. Sanatla desteklenmesinin nedeni, anlık olarak gerçekleşen duygu ve düşüncelerin serbestçe odaklanıp izlenmesidir. Psikoterapik süreçte ise bilinçli bir...

Whatsapp