Mersin Psikolog – Art Psikoloji

Aile Terapisti Mersin

Aile terapistliği aile ve çiftler arasında meydana gelen çeşitli problemlerin düzeltilmesini sağlamak amacı ile sunulan terapilerdir. Aile üyeleri arasında meydana gelebilecek problemler sadece kişileri değil tüm aileyi etkisi altına alır. Bu nedenle problemin çözülebilmesi de aile üyelerinin ve çiftlerin birlikte katıldıkları terapiler ile mümkün olur. Bu toplu görüşmelerden önce kişiler ile yalnız seanslar da gerçekleştirilebilmektedir. Bu noktada problemin boyutu ve çözümü etken bir rol oynar.

İkili ilişkilerde çeşitli problemlerin meydana gelmesi son derece normaldir. Kişiler genellikle iletişim bozuklukları nedeni ile birbirleri ile problem yaşar ve bu problemleri tek başına çözemezler. Bu noktada çiftlerin ve ailelerin bir uzman desteğine ihtiyaçları vardır. Aile ve çift terapileri ile söz konusu problemlere çözüm bulunabilir ve toplumun en temel yapı taşı olan ailelerin daha huzurlu olması sağlanabilir.

Aile Terapisti Mersin’in Amaçları

Her terapinin kendine özel amaçları bulunur. Aile ve çift terapilerinin de çeşitli amaçları vardır. Söz konusu amaçları aşağıdaki gibi açıklayabilmek mümkündür.

 • Aile ve çiftler arasında ki iletişim probleminin çözülebilmesi aile ve çift terapilerinin ilk amacıdır. Çünkü hemen her problemin en temelinde iletişimsizlik yer alır.
 • Çiftlerin ve ailelerin yaşadıkları travmatik olaylar nedeni ile meydana gelen psikolojik problemlere müdahale edilmesi ve olaylar ile başa çıkabilme becerilerinin geliştirilmesi bu terapilerin bir diğer amacıdır.
 • Aile ve çift terapileri ile kadın ve erkek rolleri ile ilgili geleneksel algının yıkılması sağlanır.
 • Aile içerisinde ki bireylerin ya da çiftlerin karşısında ki kişinin duygularını anlayabilmesini ve bu anlayış ile davranışlar sergileyebilmesinin sağlanması söz konusu terapilerin amaçları arasında yer alır.
 • Kişilerin bakış açılarının değiştirilmesi ve problemlere farklı çerçevelerden bakılmasının sağlanması da aile ve çift terapilerinin son amacı olarak açıklanabilir.

Aile Terapisinden Kimler Yaralanabilmektedir?

Aile ve ikili ilişkilerinde problem yaşamakta olan herkes söz konusu terapi yönteminden yararlıkla faydalanabilmektedir. Aile terapisinin son derece geniş ve yaygın bir kullanım alanı bulunmaktadır. Tüm psikolojik ve psikiyatrik bozuklukların meydana gelmesi durumunda diğer yöntemler ile beraber kullanılabilmektedir. Bireyler çeşitli nedenlerden dolayı aile terapistine başvurabilmektedir. Söz konusu terapinin amaçlarını genel olarak aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür.

 • Çift ilişkileri
 • Evlilik problemleri
 • Boşanma
 • Çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı
 • Yas, kayıp ve travmalar
 • Travma sonrası çocuklara, gençlere ve yetişkinlere destek
 • Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
 • Aile yaşamında değişiklikler
 • Duygusal bozukluklar
 • Üvey bireyi bulunan aileler destek
 • Psikoseksüel zorluklar
 • Çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu ve okul problemleri
 • Yeme bozuklukları
 • Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri
 • Kendine zarar verici davranış
 • Göç eden ailelere destek
 • Alkol ve madde kullanımı
 • Kronik fiziksel rahatsızlıklarla
 • İş stresi
 • Ekonomik problemler

Aile Terapisinin Kapsamı

Çift ve aile terapisi genel olarak gelişimi ve değişimi sağlamak amacı ile çiftler ve aileler arasında ki yakın ilişkinin değerlendirildiği bir psikoterapinin alt dalıdır. Bireylerin diğer bireyler ile kurmuş oldukları ilişkiler, ruh sağlıklarını ve duygusal doyumları açısından son derece büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda özellikle ebeveyn çocuk ve eşlerin birbirleri ile yakın ilişki kurması ve çok daha doğru bir şekilde ilişki kurabilmeleri için bu terapi son derece büyük bir öneme sahiptir. Çift ve aile terapisinde ki en temel amacın aile içerisinde çiftler arasında zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınması ve çatışmalarının çözülmesidir.

aile terapisti mersin 1 1
aile terapisti mersin 2 1
aile terapisti mersin 3 1
Whatsapp