Mersin Psikolog – Art Psikoloji

Online Dil ve Konuşma Terapisi

dil ve konusma terapisi

Konuşmanın anlaşılmaması, kekemelik, hızlı ya da yavaş konuşmak gibi dil ve konuşma sorunlarında  online dil ve konuşma terapisi yapılır. Dil ve konuşma desteğini sağlayan bu terapi, online ya da yüz yüze yapılabilir. Kişinin kekemelik ve otizm spektrum bozuklukları varsa ses terapisiyle birlikte uygulanabilir. 

Çocuklarda beslenme ve yutkunma sorunları, sesletim ve kekemelik gibi durumlar söz konusu olurken, yetişkin afazisi de bu şekilde tedavi edilir. Dil ve konuşmanın birbirinden farklı olduğu ifade edilirken, danışanın problemi üzerinden yola çıkılarak konuşma işlevinin aksaklığının düzelmesi hedeflenir. 

Psikolog ve çocuk gelişimcilerin desteğiyle uygulanan dil ve konuşma terapisi, genelde çocuklarda 4-5 yaşlarında uygulanmaya başlar. Bazı durumlar kendiliğinden düzelirken, bazı durumlarda ise psikolojik destek alınması gerekir. Bu durumda da dil ve konuşma terapisi uygulanır. 

Hangi Durumlarda Dil ve Konuşma Terapisi Gerekir?

Pelteklik, kekemelik, artikülasyon bozuklukları, hızlı konuşma gibi problemler iletişim bozukluklarına da neden olur. Bu durumda işitme ve konuşmanın medikal temelleri ele alınır. Dil ve konuşma bozukluklarının giderilmesi için özel eğitim alan profesyoneller, yaşanan problemin tespit edilmesi ve tedavisiyle iyileştirilebilir. Dil ve konuşma terapisi ayırıcı tanısı konulduktan sonra gereken seans planlaması yapılır. 

Damak yarığı, serebral palsi, gelişimsel yetersizlik, inme sonrası dil ve konuşma kaybı, yutkunma bozuklukları, özgül dil bozuklukları, Disleksi, otizm, yutkunma bozuklukları, ALS, alzheimer, dizartri, apraksi gibi durumlarda konuşma terapisi tercih edilir. Dil ve konuşma problemlerinin büyük bir kısmının tedavisi terapiyle yapılır. Ancak bu tedavinin bireyin ailesiyle etkileşim içinde sürdürülmesi oldukça önemlidir. Özellikle çocukların ebeveyn destekli bir terapi süreci gerçekleştirmesi, gelişim açısından oldukça önemlidir. 

Konuşma Bozuklukları Ne Zaman Fark Edilir?

Bireylerin normal gelişim sürecinde belirli bir yaşa geldiklerinde konuşmaları gerekir. Konuşmanın gecikmesi ya da problemli olması genelde ebeveynler tarafından keşfedilir. Bunlar genelde aşağıdaki durumlarda keşfedilir:

  • Cümle kuramama
  • Kekeleme
  • Sesin normalden kısık ya da farklı çıkması
  • Sesleri ve heceleri yutma
  • Yaşıtlarına kıyasla geride kalma
  • Hızlı ve anlaşılan bir şekilde konuşma

Dil terapisinde bu durumların normale dönmesi sağlanır. Dil ve konuşma bozukluklarına müdahale edilmediği takdirde okuldaki akademik başarı ve sosyal etkileşimler olumsuz etkilenebilir. Bu yüzden terapi seanslarına ne kadar erken başlanırsa o kadar Koa dede onu alınması mümkün olabilir. Sosyal ve duygusal hayatı da olumsuz etkileyen bu süreç, çocukluk döneminde fark edilirse daha erken tedavi edilebilir. 

4 yaşından itibaren konuşmada belirgin anlaşılma sorunu varsa, 5 yaşından itibaren basit bir öykü sırayla anlatılamıyorsa çocuka dil gelişimine dair problemlerin olduğundan şüphe edilebilir. Bu durumda bir uzman desteğinden yararlanması gereken ebeveynler, okul performansını da etkileyen bir sözcük gelişimi eksikliği fark edildiğinde danışmanlık alabilir. 

Süreç Nasıl İlerler?

Tedavi süreci, kişinin ihtiyaçları ve problemine göre değişmektedir. Her hasta için farklı bir prosedür izlendiğinden uzman görüşü ve değerlendirmesi alınarak tedavi sürecine başlanır. İnsan anatomisi ve fizyolojisi hakkında eğitim alan uzmanlar kamu ve özel hastaneler başta olmak üzere özel kliniklerde bu alanda tedavi uygulamaktadır. Kişiye özel terapi seansları düzenlenerek gereken tedavi süreci planlanır. Kişisel özel eğitim kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde dil ve konuşma terapisi uygulanır. Konuşma ve dil bozuklukları bu şekilde erken dönemde tedavi edilerek rehabilite edilebilir. Uzmanlarımız bu süreçte sizin için en iyi desteği sağlayacaktır. 

Whatsapp