Mersin Psikolog – Art Psikoloji

Oyun Terapisi

oyun terapisi

Çocukların bilişsel ve sosyal yönlerini geliştirmek ve problemlerini daha iyi ifade edebilmek için oyun terapisi özel bir terapi türü olarak kullanılır.  Çocuğun kendini en iyi oynayarak ifade ettiği yaklaşımı üzerine ele alınan bu terapötik süreç, yaşanan travmaların ortaya çıkmasına yardımcı olur. Çocukların kelimelerle ifade edemediği, ihtiyaçlarını tam olarak söyleyemediği durumlarda oyun terapisi tercih edilmektedir. Çocuğa oyun yoluyla özgüven ve uyum becerisinin kazandırılması hedeflenirken, altta yatan sorunların da oyun yoluyla rehabilite edilmesi mümkün olur.

Oyun, çocuklar için önemli ve ciddi bir uğraştır. Öyle ki çocuk gerçek yaşantısının önüne oyunu geçebilmektedir. Duygularını ve algılarını ifade edemeyen çocuklar, oyuncaklar yoluyla kendini iyi bir şekilde ifade edebilir. Çocuğun kendini güvenli hissedebileceği bir alanda ve güven duyduğu terapistle çalışması durumu kolaylaşır. 

Hangi Durumda Oyun Terapisi Uygulanır?

Herhangi bir travmatik durumun yaşandığı zamanlarda çocuklarda davranış bozuklukları görülebilir. Bununla birlikte aile içinde kavga ve ayrılık, şiddet, taciz, ebeveynlerin kaybı, kıskançlık, saldırganlık, evlatlık olmak, dikkat eksikliği, hiperaktivite, uyum problemleri gibi durumlarda oyun terapisi tercih edilmektedir. 

Çocuğun davranışsal bozuklukları artmadan oyun terapisinin tercih edilmesi iyi bir tedavinin uygulanması için önemli bir başlangıçtır. Ebeveynlerin evde çocuklarıyla oynadıkları oyun da birçok açıdan şifreler verir. Ancak yönlendirme sağlanamayacağı için terapötik bir etki söz konusu olmaz. Bu yüzden uzmanlardan yardım alarak terapinin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekir. 

Yönlendirmeli Oyun Terapisi

Oyunun liderinin terapist olduğu yönlendirmeli oyun terapisinde genelde çocuğun sorununa odaklı bir süreç söz konusudur. Yönlendirmeli oyun terapisinde, terapist ve çocuk arasında bir güven ilişkisinin sağlanması gerekir. Çocukla oyun oynayarak, problemleri konusunda bilgi alınır ve bazı durumlarda oyun kartları yardımıyla süreç ilerler. 

Her çocuk kendini güvende hissedemeyebilir. Bu yüzden zaman alabilen bir süreç olduğu bilinmelidir. Çocuğun güven duyması için acele etmek ya da baskı yapmak kesinlikle söz konusu değildir. Bu yüzden ebeveyn yaklaşımları da oldukça önemlidir. Problemin tespit edilmesi ve çocukla sıcak bir empati süreci gerçekleştirilmesi için uzmanlarımız aileleri de bilgilendirmektedir. 

Yönlendirmesiz Oyun Terapisi 

Çocuğun kendi haline bırakıldığı bu süreçte birçok oyuncaktan yararlanılır. Her iki terapi şekli de bir arada kullanılabilir. Ayrıca çeşitli etkinliklerle de desteklenen süreçte çocuk duygularını tecrübe etmeyi öğrenir ve davranışlarında farkındalık sağlanır. Bu yüzden empati duygusunun geliştirilmesi açısından oldukça önemli bir süreç söz konusu olur. Daha sonra terapist yönlendirmeli oyun terapisine geçebilir. 

Oyun Terapisinde Çocuklar Ne Kazanır?

Çocuğun çevresine ve problemlere karşı gösterdiği tutumların farkındalığının kazandırılması hedeflenir. Kendisine ve diğer insanlara karşı sevgi ve kabullenme duygusu kazandıran oyun terapisiyle problemlere daha geniş çözümler bulunması mümkün olabilir. Kendine olan saygını ve güveni gelişen çocuk, yeteneklerini de keşfetmeye başlar.

Ortalama 30-50 dakika arasında süren oyun terapisi, her çocuk için farklı süreçlerin izlenmesiyle uygulanır. Travmatik durumların ifade edilmesi, yaratıcılık, aile sorunları, tuvalet problemleri ve duygularını yansıtacakları farklı materyaldeki oyuncaklarla birlikte çocuğun duygusal dünyasına dair birçok nokta açığa çıkarılır. 

Travmatik yaşam deneyimleri geçiren çocukların yaşadıkları problemlerin çözülmesi haç edilir. Bu yüzden hatalı bakış açılarının düzeltilmesi, zorluklara karşı çözüm yollarının bulunması amaçlanarak, çocuğun kendisini daha kolay ifade etmesi hedeflenir. 

Alanında eğitimli olan uzmanlarımız yönlendirmeli ve yönlendirmesiz oyun terapileriyle birlikte sanat terapisini de kullanarak, çocuğunuzun sorunlarını çözmesine yardımcı olacaktır. 

Whatsapp