Mersin Psikolog – Art Psikoloji

PSİKOLOG

AHMET YAŞAR

Adsiz tasarim 19

Psikolog Ahmet Yaşar, Doğu Akdeniz üniversitesi Psikoloji Lisans programından Şeref derecesi ile mezun olduktan kısa bir süre sonra alanında uzman olan akademisyenler ile çalışmalara katılmıştır. Şu an Klinik Psikoloji Master programına devam etmektedir.

Aynı zamanda Istanbul’ da “EMDR”, “Hipnoterapi”,”Bilişsel Davranışçı Terapi”, “Cinsel Terapi”, “Sanat Terapi” eğitimini almıştır ve Ankara’da “Aile Danışmanlığı”, “Bağımlılık Terapisi” eğitimini tamamlayarak danışanlarına bu alanlarda hizmet vermektedir.

Yaşar, aldığı eğitimlerin yanı sıra seminer dizilerine katılarak eğitimini zenginleştirmeye devam etmektedir.

Psikolog Ahmet Yaşar; “Hipnoterapi ve EMDR teknikleri ile insanların kendilerini ifade etmeleri için alan yaratıyor, hayatlarında yepyeni anlam ve dönüşümler bulmalarına yardımcı oluyorum. Bu güçlü terapi tekniklerinin düşünce ve hisler için bir çıkış noktası olduğunu düşünüyorum. Bu farkındalık doğrultusunda danışanlarımın kendi bilinçdışı, sezgi, sağ ve sol beyinlerine erişmelerine yardım ederek hayatlarındaki sorunlar hakkında çözüm bulmalarını sağlıyorum”.

Uzmanlık Alanları
-Yetişkinlerde Sanat Terapisi
-Cinsel Terapi
-Bilişsel Davranışçı Terapi
-Davranışçı Terapi
-MMPI Testi
-Eysenck Kişilik Envanteri
-Mizaç ve Karakter Envanteri
-SA-45 Testi
-Erişkin Beck Depresyon Envanteri
-Rorschach Testi
-T.A.T Testi
-Beck Anksiyete Testi
-Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Envanteri
-SCL- 90 Testi
-Burdon Dikkat Testi.

– Bireysel Terapi;

*OKB

*Depresyon ile çalışma

*Kaygı – Anksiyete ile baş edebilme
*Stres ve başa çıkma müdahaleleri
*Panik Bozukluk
*Somatik problemler: Migren, mide ağrıları vb.
*Fobilerle ve korkular
*Olumsuz duygu durumları ile baş etme
*Kişiler arası ilişki iletişim problemleri
*Davranışsal sorunlar
*Kararlar verme /Kararsızlık-Erteleme
*Duygu durumunda ani değişiklikler
*Dürtü kontrolü ile ilgili sorunlar
*Öfke kontrolü sağlama
*Kayıp ve yas süreci

– Çift ve Aile Terapisi
*Uyum Problemleri
*Çatışma
*İletişim Bozuklukları
*Şiddet
*Kıskançlık
*Aldatma/Aldatılma problemleri
*Boşanma ve yansımaları
*Güven-Güvensizlik problemi
*Duygusal istismar ve ihmal
*Geniş aile sorunları
*Kültürel farklılıklar
*Cinsel uyum problemi
*İlişkide travmaların etkisi
*Öfke kontrol sorunu

-Ergenlik;
*Ergenlik Dönemi Depresyonu
*Sınav ve Sınanma kaygısı
*Ergenlik Dönemi Davranış Problemleri
*Ergenlikte Öfke ve Saldırganlık
*Ergenlikte Suç İşleme
*Ergenlikte benlik saygısı

-Bağımlılık Terapisi;
*Alkol Bağımlılığı
*Sigara Bağımlılığı
*Kumar Bağımlılığı
*Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığı
*Alışveriş Bağımlılığı
*Seks Bağımlılığı
*Yemek Yeme Bağımlılığı
*Aşk ve İlişki Bağımlılığı
*İş Bağımlılığı

Whatsapp