Mersin Psikolog – Art Psikoloji

Sanat Psikoterapisi Nedir?

sanat psikoterapisi

Sanat psikoterapisi mindfulness olarak adlandırılan zamanın farkındalığı anlamına gelir. Sanatla desteklenmesinin nedeni, anlık olarak gerçekleşen duygu ve düşüncelerin serbestçe odaklanıp izlenmesidir. Psikoterapik süreçte ise bilinçli bir farkındalık dahilinde gerçekleşmektedir. Herkes toplumsal alanda farklı maskelere sahiptir. Bu şekilde takınılan tutumlar, kendini daha iyi ifade etmek isteyen bireylere hitap ederek sürecin derinlemesine incelenmesine olanak sağlar. 

Görüntü ve sezgiler yoluyla kendimizi daha iyi ifade etmemizi sağlayan maske terapisi yoluyla her yaştan birey bir çeşit terapi alabiliyor. Tamamlayıcı bir terapötik yaklaşım olarak dikkat çeken bu süreçte farkı yönlerin daha kolay kabul edilmesi mümkün oluyor. 

Kimlere Uygulanabilir?

Her yaştan insana uygulanabilen sanat terapisi, 1950’lerde ABD’de ortaya çıkan bir yöntemdir. İnsanların ilk çağdan itibaren mağaralara çizdikleri resimleri inceleyen psikologlar, bireylerin çeşitli katliam ve göçleri sanat yoluyla ifade ettiklerini ortaya çıkarmıştır. Travmatik olan bu süreçleri sanatla ifade eden insanlar, daha sonraları çeşitli ritüeller yaparak dans ve müzik yoluyla değişik sanat biçimleriyle duygularını, coşkularını ya da üzüntülerini ifade ettiklerini keşfetmiştir. 

Dolayısıyla bu yöntem, sözle ifade edilmeyen dönemlerde bile insan psikolojisini analiz etmek için rehber olmuştur. Sözün bittiği yerde başlayan sanat, psikolojide de büyük bir öne sahiptir. Bu yüzden her yaştan birey bu yolla kendini ifade etme becerisine sahiptir. 

Kişinin içsel enerjisini harekete geçiren bu uygulamalar, kelimeleri kullanmaya gerek kalmadığı için kızgınlıklar, öfke, özlem, sevgi, buhran gibi birçok durumu açığa çıkarabilir. Stresi azaltan bu durum, seanslarda kendini rahat ifade edemeyen bireyleri etkin bir iletişim kurmalarına da yardımcı olur. 

Dışavurumcu Sanat Psikoterapisi

Zaman zaman kendiyle yüzleşmekte zorlanan bireyler, yoğun duygularla baş edebilmekte de zorlanabilir. Dışavurumcu gücü yoğun olan sanat, ifade edilemeyen duyguların ortaya çıkmasında iyi bir aracı olabiliyor. Bireyin hissettiği duyguları sanatsal malzemelerle kolayca ifade edebilmesi içsel çatışmaların birer eskizi olarak ortaya çıkabiliyor. Derin ve bastırılmış duyguları da açığa çıkaran bu yaratımların yorumlanması ise, profesyonel bir danışmanın aldığı eğitim sayesinde yapılıyor. 

Merkezimizde çizim yapma, maske, farklı sanat malzemelerini kullanmak gibi birçok sanatsal etkinlik, kişinin sanatsal yeteceğe sahip olması gerekmeden yorumlanabiliyor. Sanat psikoterapisi duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlanan kişiler için etkili bir yöntem olarak tercih ediliyor. Her yaştan bireye uygulanabilen bu yaklaşım, özellikle çocuklarda başarılı sonuçların alınmasıyla mümkün oluyor. 

Sanatın farklı dallarıyla ortaya çıkarılabilen sanat terapisi, iyileşme sağlamak açısından oldukça önemli bir yere sahip oluyor. Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, kişinin duygusal durumuna göre tercih ettiği bir müzik, film ya da şiir yazması, sanatsal terapinin yorumlanması için bir anahtar olabiliyor. 

Sanat Terapisinin Faydaları Nelerdir?

Kişinin duygularının dışavurulmasını sağlayan sanat terapisinin faydaları, stresi azaltmakla birlikte birçok kilit noktaya ışık tutabiliyor. Özgüveni arttırmak, fiziksel becerileri geliştirmek, konsantrasyonu arttırmak, bakış açısını geliştirmek, yüzleşmeler yaşayabilmek ve endişe ve koruların yenilmesini sağlamak hayal gücünün de etkisiyle kişinin yaratıcılığına katkıda bulunuyor. Bu da içinde bulunan duygu durumların daha kolay ifade edilip, düzelmesine yardımcı oluyor.  Sanat psikoterapisi bir kağıt ve bir kalem alıp bir şeyler karalamaktan öte bir uygulamadır. 

Sanat terapisi konusunda uzmanlaşmış olan profesyoneller tarafından desteklenip yorumlanan bu dışavurum sürecinin iyi analiz edilebilmesi önemlidir. Kişinin kendi iç dünyasına, kendi ifadeleriyle projeksiyon tutan bu yaklaşım, çözüm odaklı bir yaklaşımla terapiyi tamamlıyor. 

Whatsapp